Értékbecslés vagyonértékelés referencia

Az Ön értékbecslő-je, lakóingatlan, termőföld, ipari ingatlan, kereskedelmi ingatlan,
műszaki eszköz, cég kkv vagyonértékelője, igazságügyi szakértő. tel.: +36309141585

Értékbecslés vagyonértékelés referencia

INGATLANVAGYON, ESZKÖZ ÉRTÉKBECSLÉSE

Értékbecslés referencia: Cégünk saját fejlesztésű, beruházású és kivitelezésű referenciái.

Referencia a garancia, hogy ingatlan értékbecslőink szakszerű és minőségi munkát végeznek.
Tekintsed meg részleges referencia listánkatingatlan értékbecslőink 22 év alatt,
több mint 17. ezer db. értékbecslést készítettek el.


RÉTKÖZ VAGYONÉRTÉKELŐ KFT. ÉRTÉKBECSLÉS, VAGYONÉRTÉKELÉS REFERENCIA:

CIB Bank Zrt. lakossági és céges értékbecslések jelzáloghitelhez (Budapest és Pest megye).

Budapest Bank Zrt. lakossági értékbecslések jelzáloghitelhez (Budapest és Pest Megye).

MIOSZ (Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége) tagirodák részére kizárólagos értékbecslés.(Egész ország területén.)

Panellakások értékbecslése

Lakáscentrum tagirodák részére kizárólagos értékbecslés. (Egész ország területén)

Andrássy úti Társasház (Budapest – szakvélemény)Kávézó Kft. (Budapest – Kávézó)

Henk Ker. Szolg. Kft. (Budapest – Üzlet)
 Családi ház értékbecslése

MALÉV Hungária Rt. (Budapest – Gépek, eszközök, berendezések, ingatlanok)

H:J.B. Inveszt Kft. (Budapest- Fejlesztési terület)

Magánszemély (Budapest – üzlet, műhely)

Piper’s Communication Kft. (Budapest- Kávézó)

Társasházi lakás értékb.

Értékbecslés referencia, Vagyonértékelés referencia

Wlata Vendéglátó Kft. (Budapest – üzlet)

SCRIPTOR Kiadó, Reklámszervező és Nyomdai Szolg. Kft. (Budapest – Irodaház)

Actív Consulting Kft. (Budapest – Gumisműhely Magánszemély (Budapest –Zokniüzem)

Termőföldek értékbecslése

Piszida Kft. (Cegléd – Autószalon)

Magánszemély (Dunakeszi – Iroda)

SLG-2008Kft. (Nagykovácsi – Vendéglő)

Midász Kft. (Tác – Nyomda, raktár)

Mezőgazdasági ing. értékb.

Szamer Bt. (Vecsés – Savanyító üzem)

M.E.S E. Alapítvány (Solymár – Óvoda)

RK Consulting Kft. (Budapest – Ingatlanvagyon, irodai eszközök, gépek, berendezések)

Telephelyek értékbecslése

DTI Kft. (Budapest- Forgácsoló műhely, gépek, berendezések, ház)

Miszter Muki Bt. (Budapest- Cukrászati termelő üzem)

 Törökbálint Város Önkormányzata. (Vízi közművagyon értékbecslése)

Gyártósorok értékbecslése

A te céged…, ingatlanod…, eszközállományod

Ha a referenciánk között szeretnéd látni, cégedet, ingatlanodat, kérdésed van a megrendeléssel kapcsolatban, kérlek, hívjál a +36 30 914 1585 telefonszámon, írjál, vagy…

Gépek értékbecslése


Ha végignézted irodánk referencia munkáit, és weboldalamon eddig eljutottál, gondolom felismerted az ingatlan értékbecslés fontosságát.

Én megoldást nyújtok problémádra, ha ingatlan adásvétel előtt állsz,
vagy bármilyen más okból szükséged
van értékbecslésre 

Üzemek értékbecslése

Kattints ide: Értékbecslés megrendelés, ajánlatkérés

 Az alábbi Megbízási szerződést az értékbecslő a helyszíni szemlére viszi el aláírásra. Olvasd el, hogy mit tartalmaz a szerződés.

Megbízási szerződés ingatlan érték megállapítás/értékbecslés,
szakvélemény elkészítésére

amely, létrejött egyrészről, Minta Ügyfél szig.sz.: 123456AA, H-0000 Budapest, Minta utca 1. szám alatti lakos, telefonszám: +36300000000, e-mail cím: minta@gmail.com, továbbiakban, mint Megbízó,

másrészről, a Rétköz Vagyonértékelő Kft. (1112 Budapest, Rétköz utca 51/E. fszt. 6, adószám: 12395547-2-43, cégjegyzék sz.: 01-09-713184, képviseli Mészáros Ferenc ügyvezető igazgató) a továbbiakban, mint Megbízott között együtt, mint Szerződő Felek a mai napon az alábbi feltételek szerint.

I. Szerződés tárgya, időtartama

1.  Szerződés tárgya: a Megbízó, megrendeli a H-0000 Bp. Minta utca 1. szám alatti, hrsz.: 0000/0 alatt felvett, lakóingatlan érték megállapítását/értékbecslését (megfelelő rész aláhúzandó)

2. Értékbecslés célja: piaci érték meghatározás, egyéb: vagyonmegosztás

3. A megbízás teljesítési határideje: a helyszíni szemlétől és az utolsó dokumentum átadásától számított 6 munkanap.

4. Szerződés megszűnése: A szerződés megszűnik, ha a Megbízott e szerződés 1.pontjában, meghatározott feladatokat a 3.pont szerinti határidőre, 8.pontban leírtak szerint teljesítette, és a Megbízó e szerződés 5.pontjában meghatározott díjat kifizette a Megbízottnak.

II. Megbízási díj és fizetési feltételek

Megbízási díj: az értékbecslés díja: 0-ft., plusz 27% áfa.

5. A Szerződő felek megállapodnak, hogy érték megállapítás/értékbecslés esetében a Megbízó a díjat, a helyszíni szemle után megküldött utalásos számla ellenében utalással egyenlíti ki, még az értékbecslés átvétele előtt.

III. Felek alapvető jogai és kötelezettségei

6.A Megbízott feladata: Megbízott vállalja, az 1. pontban leírt ingatlan érték megállapítás/értékbecslés elkészítését (megfelelő rész aláhúzandó). Megbízott köteles az 1. pontban leírtakat, mint az ilyen szakfeladatokra specializálódott cégtől elvárható gondossággal elkészíteni.
A magáncélú érték megállapítást a kialakult szakmai normák figyelembe vételével kell elkészíteni.
Az értékbecslés elkészítésekor a 25/1997 (VIII. 1.) PM sz. rendelet előírásait kell figyelembe venni.
Megbízó kijelenti, hogy a Fővárosi/megyei ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelői és közvetítői névjegyzékbe COOO69/2010 sorszámon szerepel. Továbbá az Aegon Biztosító Zrt.-nél 150M.ft./káreset szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.

7. Megbízó kötelezettsége: a Megbízó köteles a Megbízott rendelkezésére bocsátani az ingatlannal kapcsolatos, alábbi iratokat, és adatszolgáltatást nyújtani az alábbiak szerint:

     Tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi, Megbízott beszerzi, munkadíjat nem számol fel).
     Telkes ingatlan esetében: térkép másolat (Megbízott beszerzi, munkadíjat nem számol fel).
     Társasházi lakás esetében, Társasházi Alapító Okirat.
     Méretezett léptékhelyes alaprajz (ha nincs, a Megbízott elkészíti külön díjazásért).
     Osztatlan közösségben lévő ingatlannál, megosztási szerződés, megosztási vázrajz.
     Az elkészült értékbecslés átvétele.

A Megbízó köteles lehetővé tenni előre egyeztetett időpontban az ingatlan helyszíni szemléjét, megtekinthetőségét, továbbá biztosítja az ingatlan fényképezhetőségét.

8. Az értékbecslői feladat teljesítésének formája:

az értékbecslést a Megbízott részéről Minta Értékbecslő okl. ingatlanvagyon értékelő készíti el. Egyszerűsített érték megállapítás esetén az értékelést csak PDF formátumban küldjük meg. Értékbecslés esetén a papíralapú értékbecslést a Megbízott, a Megbízó részére 2 példányban, cégesen aláírva készíti el. Az elkészült értékbecslést a Megbízott a Megbízóval egyeztetve, postai úton ajánlott elsőbbségivel küldi meg, 1eft.+á költséggel, vagy velem (Mészáros Ferenc +36309141585) egyeztetve, megbeszélt időben és helyen adom át. Ingatlan érték esetleges kifogásolástól függetlenül, az átadott értékelést teljesítettnek kell tekinteni.

9. A Szerződő Feleket elállási jog és felmondás illeti meg: a Megbízó jogosult az árajánlat elfogadása után de, a helyszíni szemle megtörténte előtt a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a Megbízott az elállásig felmerült, szükséges és indokolt költségeinek megtérítésére tarthat igényt. Helyszíni szemle megtartása után a Megbízó a szerződés felmondására jogosult, de a Megbízott részére az addig elvégzett munkával arányos megbízási díjat köteles megfizetni.
A Megbízottnak az árajánlat elfogadása után, a helyszíni szemle megtörténte előtt joga van a szerződéstől elállni. Helyszíni szemlét követően a szerződést felmondhatja, ha nem kap elégséges információt a szakvélemény elkészítésére, vagy a szerződésben szereplő feladat elkészítése ellehetetlenül, ebben az esetben az addig elvégzett munkával arányos megbízási díjra jogosult.
A Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéstől való elállást, felmondást tartalmazó nyilatkozatukat a másik fél székhelyére/lakcímére, a képviseletre jogosult vezető tisztviselőnek, ill. a jelen szerződést aláírónak címzett és postai úton küldött, ajánlott, tértivevényes levélben közlik.

III. Egyéb megállapodások

10. Helyszíni szemle időpontja: telefonon, vagy e-mailen előre egyeztetett időpontban.

11. Titoktartás, adatvédelem: Megbízott. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-92196/2015.
Megbízó (mint érintett) és a Megbízott (mint adatkezelő) adatvédelmi kapcsolatáról részletes tájékoztatást a Megbízott honlapján is megtalálható „Adatkezelési Szabályzat” tartalmaz. A Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott adatkezelési szabályzatát megismerte. Tudomással bír a Megbízó arról és hozzájárul, hogy a jelen szerződéssel érintett ingatlan adatai az „Adatkezelési Szabályzatban” részletesen kifejtettek szerint értékbecslési adatbázis képzés céljából továbbításra kerüljenek a MIOSZ (Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége, 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14.), és az adatbázis képzés tekintetében MIOSZ együttműködő partnereként működő Vár-Köz Kft. (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 34. fszt. 2.) részére. A Megbízó tudomással bír arról, hogy az ingatlannak az adatbázisban tárolt adataihoz a MIOSZ együttműködő partnerei hozzáférhetnek. Megbízó hozzájárulását adja, hogy a Megbízott hírleveleket küldjön részére: Igen…, Nem….

11. Egyéb rendelkezések: jelen Megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Ltv. rendelkezései az irányadóak. Szerződő felek jogvitáikat elsősorban tárgyalások útján, békés úton igyekeznek rendezni, melynek sikertelensége esetére felek alávetik magukat, a Megbízott székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, feltéve, hogy e bíróság kizárólagos illetékességének kikötését jogszabály nem tiltja.

A Szerződő Felek a jelen Megbízási szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt az alulírt helyen és napon jóváhagyólag írtak alá. A szerződés két eredeti példányban készült, melyből a Szerződő Felek mindegyike egy-egy példányt kapott.

Mielőtt megrendeli, nézze meg: értékbecslés vagyonértékelés referencia, és ügyféltérkép oldaunkat.

Budapest, 2021.

……………………………..                                                               ……………………………..

Megbízó                                                                                            Megbízott

Értékbecslés vagyonértékelés referencia:


Tetszett? Hasznos volt? Kérlek, ne feledd el megosztani másokkal, és használd az alábbi közösségi megosztás gombokat!

Kérjen visszahívást!


Az adatai megadásával hozzájárul az adatai kezeléséhez.
Adatkezelési tájékoztató