Ingatlan értékbecslése, piaci érték meghatározása

Az Ön értékbecslő-je, lakóingatlanok: lakás, családi ház, telek, és zárkerti ingatlanok,
műszaki eszközök, cég kkv vagyonértékelője, igazságügyi szakértő. tel.: +36309141585

Ingatlan értékbecslése, piaci forgalmi értékének megállapítása

Ingatlan értékbecslése: Az ingatlan árát nem a hirdetésekből kell megállapítanod. Az ingatlan értékbecslést, az ingatlan árát, piaci forgalmi érték meghatározását egy pártatlan ingatlan értékbecslő készíti el.

Az értékbecslés során az ingatlan értékbecslő szakértő egy olyan értéket határoz meg valamely ingatlannak, eszköznek, értéktárgynak, mely megközelítőleg megegyezik a tisztességes piaci forgalmi árával, értékével.


Vagyontárgyaid közül az ingatlan jelenti a legnagyobb értékedet, ha nem vagy tisztában a piaci helyzettel, akkor az ingatlanod valós árának ismerete nélkül azt kockáztatod, hogy adásvételnél, jelentős anyagi kár érhet, nem beszélve az időveszteségedről.

Ingatlan értékbecslése: lakóingatlan, lakás, családi ház, és telek piaci forgalmi értékének meghatározása Budapesten és Pest megyében, akár soron kívül!

Ha kérdésed van, kérlek hívjál a +36 30 914 1585-ös telefonszámon, írj, vagy…

Kattints ide: Értékbecslés, megrendelés, ajánlatkérés


ingatlan értékbecslése

Az értékbecslés folyamata:


Hivatalos értékbecslésre az alábbi esetekben lehet szükséged:

 • Konkrét eladás, vagy vétel miatt (Már érdemes értékbecslést a szerződés megkötése előtt kérned. Nem egy akkora összeg, az ingatlan árához képest, hogy ne érje meg);
 • hitelfelvételedhez, illetve jelzáloghiteledhez (banki értékelésnél előbb a bankfiókhoz fordulj, mert általában minden banknak megvan a szerződött értékbecslője, és azt küldi ki. Ha a banknak nincs szerződött értékelője, akkor kérhetsz tőlünk is értékbecslést.);
 • vagyonjogi rendezésed, vagyoni jogvitáid miatt (egy értékbecsléssel érdemes megelőznöd, hogy ne tudjatok megegyezni);
 • tulajdonostársak tulajdonrészének értékesítésénél (A vagyonmegosztás fontos eleme a jó ár megállapítása, különben perbe keveredhetsz.);
 • házassági vagyonközösséged megszüntetése (Kérj értékbecslést, és nem keveredsz perbe.);
 • utólagos nézetkülönbségeid, vitáid, pereid megelőzésére;
 • ajándékozás esetében (Szükséged van értékbecslésre, nehogy az örököseid, pereskedjenek.);
 • hagyatéki, gyámügyi eljárás, örökség miatt;
 • céges ingatlanaid értékének mérleg szerinti módosításához.

Az értékbecsléseket az ingatlan nyílt piaci forgalmi ár, érték meghatározását, a szakmai normának megfelelően, az Európai Unióban elfogadott szabványok szerint, az Európai értékelési szabvány (EVS) módszertani elveit követve készíti el az értékbecslő, figyelembe véve a 25/1997 (FM) rendeletben rögzített módszertani elveket is. 

Az ingatlan értékbecslő helyszíni szemlén felméri az értékelendő ingatlanod környezetét, elhelyezkedését, az ingatlanod állapotát, nagyságát és jogi helyzetét. 

A tulajdoni lap alapján tisztázza a tulajdonosi viszonyokat, illetve a bejegyzett jogokat és kötelezettségeket. Helyszíni szemlén beazonosítja a rendelkezésre bocsátott okmányokat, a hiányzó adatokat pótolja, vagy hiánypótlást kér, eltéréseket regisztrálja. 

Az értékelést, az ingatlan nyílt piaci forgalmi ár, érték meghatározását szemrevételezéssel és a rendelkezésre bocsátott adatok, dokumentumok, információk alapján készíti el.
 

Egy időben az ingatlanod több különböző értékkel is rendelkezhet:

 • piaci értékkel;
 • méltányos értékkel;
 • hitelbiztosítási értékkel;
 • biztosítási értékkel;
 • használati értékkel;
 • kényszereladási értékkel;
 • befektetési-, vagy tőkeértékkel;
 • értékcsökkentett pótlási költség;
 • könyv szerinti értékkel.

Az ingatlan értékbecslő célja rendszerint a piaci  forgalmi ár, érték megállapítása

 • Az értékbecslő meghatározza a becsülni kívánt érték fajtáját, és a legmegfelelőbb értékbecslési eljárást;
 • a használható szükséges adatok típusát, illetve forrását felkutatja. Cégünk nagy mennyiségű saját gyűjtésű összehasonlító adatokkal rendelkezünk, 2001 óta az lc.hu több mint 15000 db-os adatbázisára és statisztikájára (eladási, kínálati) is támaszkodhat;
 • a szükséges adatok összegyűjti, és igazolja. Az alkalmazott megközelítés figyelembevételével összegyűjti az eladásokból, bevételekből, költségekből és az összehasonlítandó ingatlanok építési költségeiből származó összehasonlító információkat;
 • vizsgálja a pillanatnyi használatot, a lehetséges használat ellenében, a piaci tendenciák és a jövedelmezőség figyelembevételével, megmondja az ingatlan pillanatnyi használatának megfelelőségét;
 • telek értékét meghatározza első lépésként;
 • majd az ingatlan értékét megállapítja. A kiválasztott értékbecslésimódszerrel meghatározza az ingatlan piaci forgalmi árát, értékét. Bizonyos esetekben több módszert is alkalmaz, az eredményeket egyeztetve, esetleges kompenzációkat hajt végre az ingatan piaci forgalmi árának, értékénekmegállapításához;
 • végleges értékbecslést elkészíti, az értékelési bizonyítványt kiállítja;
 • cégünk értékbecslési ellenőr szakértője, minden esetben átvizsgálja az elkészített szakvéleményt.

Ingatlan értékbecslés módszerei

Az értékbecslő az ingatlan piaci forgalmi ára, értéke meghatározását három általánosan elfogadott módszer szerint végezi el. 

Az értékelést minimum két módszerrel, lehetőség szerint azonban mindhárom módszerrel el kell végezni. Ezt követően értékek és eltérések elemzése alapján – az óvatosság elvét követve – kell az értékelési szakvéleményben a forgalmi értéket megállapítani.

 

ingatlan-ertekbecsle-piaci-ertek-fogalma

I. A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

A piaci összehasonlító adatokon alapuló értékbecslés esetében az értékelést végző az ingatlanpiac folyamatainak a keresleti-kínálati viszonyok elemzéséből határozza meg az ingatlan értékét, a vizsgált ingatlanhoz hasonló ingatlanok kínálati árából, illetve a konkrét adásvételekből ismert adatokból képzett halmazt felhasználva. Az összehasonlítás alapjául a következő tényezők szolgálnak:

 • eladási/kínálati ár;
 • eladási időpont;
 • használati szempont;
 • környezeti szempont;
 • infrastruktúra;
 • műszaki állapot;
 • méret;
 • jogi, hatósági szabályozás;

II. A hozamszámításon alapuló, értékelési módszer

A hozamszámításon alapuló módszerrel meghatározott érték az ingatlan jövőbeli hasznainak és ezek megszerzése érdekében felmerülő költségeinek különbségéből származtatott érték.

Tehát az értékbecslő az ingatlan jövedelemtermelő képességét vizsgálja, azaz a bevételek és kiadások különbségét jelenértékre számszerűsíti, amely a befektetés értékét fejezi ki.

III. Költség alapú érték (nettó, pótlási érték) módszere

A nettó újraelőállítási költségen alapuló értékbecslés során a felépítmény nettó újraelőállítási költségének és az avulások miatti értékcsökkenésnek a különbsége, illetve a telek értékének hozzáadásával határozható meg az ingatlan teljes értéke.

Ezt a módszert inkább ellenőrzésképpen lehet alkalmazni, illetve minden olyan ingatlannál, amelyeknél azok természeténél, egyediségénél fogva (kórház, iskola, stb.) nem rendelkezünk összehasonlító adatokkal.


Módszerek kiválasztása

Az ingatlan valós piaci forgalmi ára, értéke leginkább a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszerrel határozható meg. 

A hozamszámításon alapuló értékbecslés módszerét a jövedelemtermelő képességgel rendelkező ingatlanok esetében alkalmazzuk. 

A nettó, pótlási költségelvű értékbecslést csak speciális esetekben, ha nem rendelkezünk megfelelő összehasonlítási adatokkal, leginkább ellenőrzésképpen alkalmazzuk.


Ha még többet szeretnél megtudni az értékbecslésről látogassál el a wikipédia értékbecslés weboldalára.


<< Értékbecslés ára, díja

<< Értékbecslés megrendelés, ajánlatkérés

Tetszett? Hasznos volt? Kérlek, ne feledd el megosztani másokkal, és használd az alábbi közösségi megosztás gombokat!