Ingatlan értékbecslés szabályai szerinti érték megállapítás

Az Ön értékbecslő-je, lakóingatlanok: lakás, családi ház, telek, és zárkerti ingatlanok,
műszaki eszközök, cég kkv vagyonértékelője, igazságügyi szakértő. tel.: +36309141585

Ingatlan értékbecslés szabályai szerinti érték megállapítás

Irányár megállapítása!

        •   ingatlan értékbecslés szabályai 
        •   Elbizonytalanodtál? Nem tudod egyedül
              megállapítani az eladó ingatlanod irányárát
        •   Nem ismered az adott területen az ingatlan                          árakat? Az újságokban a hasonló ingatlanok,                        nagyon eltérő árral szerepelnek.
        •   Mit gondolsz, vajon ha rossz az irányárad                              mennyiért és mennyi idő alatt fogod                                        eladni az ingatlanod? Rossz irányárral
            az ingatlanosod sem tudja eladni.
        •   Azt hiszed, hogy mindent megtettél az                                  eladásért, adásvételed sikerességéért?


Mert, ha már az elején nem jól állapítod meg az ingatlanod irányárát, azt kockáztatod, hogy adásvételnél jelentős anyagi kár érhet, nem beszélve az időveszteségedről.


Ha tudni akarod ingatlanod, vagy leendő ingatlanod valós nyílt piaci árát, én egy egyszerűsített piaci érték megállapítás elkészítésével segítek Neked!

Ingatlan értékbecslés szabályai szerinti megállapítás: Ingatlanok (telek, lakás, családi ház, nyaraló) értékesítésének esetére kidolgoztunk egy rendkívül olcsó, és megfizethető, de szakszerű értékbecslést. (ez csak lakóingatlanokra vonatkozik)
Ez egy magáncélú egyszerűsített nyílt piaci érték megállapítás, mely már megfelel az EVS (2003), valamint a 25/1997 (VIII.1) PM. rendeletben előírt módszereinek, követelményeinek, de nem felel meg a formai követelményeknek. Ezért egy ilyen típusú értékelés hivatalos helyre nem felel meg, így csak magáncélra, kimondottan eladáshoz  használható fel.
Ezt az értékbecslést nem használhatod fel vagyonmegosztáshoz sem. Oda hivatalos típusú értékbecslés kell megrendelned. Az értékelés összesen 15-20 oldalt tartalmaz.

ingatlan érték megállapítás

Ingatlan értékbecslés szabályai szerinti érték megállapítás ára:

 • Telek  ingatlan értékbecslés ára: 26.*eft.+áfa-tól
 • Lakás  értékbecslés ára: 26.*eft.+áfa-tól
 • Családi ház értékbecslés ára: 33.*eft.+áfa-tól
 • Nyaraló  értékbecslés ára: 33.*eft.+áfa-tól

* Az ajánlatom lakásra és családi házra 100 nm-ig, a telekre 1000 nm-ig érvényes.
Természetesen ennél nagyobb lakás, vagy telek méret esetén, külön is árajánlatot adok!

Ingatlan értékbecslés szabályai szerint érték megállapítást elkészítsük egész Budapest területén,illetve Pest megyére is érvényes.

Ingatlan értékbecslés szerinti érték megállapítás

Jól figyelj! A magáncélú  ingatlan érték megállapítás megrendelésével megmondjuk ingatlanod valós nyílt piaci árát, így megkönnyítem döntésedet, meggyorsítjuk az értékesítési, vagy egyéb folyamatokat és ezzel biztonságot nyújtunk Neked! Ezen kívül az értékbecslés elkészítésével adásvételnél, ha jókor, jól használod fel, alkupozíciódat megerősíti, és így jelentős anyagi előnyhöz is juthatsz!

Gondolom nem bonyolult az értékbecslési ügymenetünk, ha felismerted az értékbecslés, érték megállapítás fontosságát, és tudtál dönteni, akkor rendeld meg az érték megállapítást.

Ha kérdésed van, a megrendeléssel kapcsolatban kérlek, hogy hívjál és megbeszéljük a +36 30 914 1585-ös telefonszámon.

Mielőtt még megrendelnéd az értékbecslést, olvasd el a megbízási szerződésünket.
Az alábbi Megbízási szerződést az értékbecslő a helyszíni szemlére viszi el aláírásra.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS INGATLAN ÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁS/ÉRTÉKBECSLÉS,
SZAKVÉLEMÉNY ELKÉSZÍTÉSÉRE

amely, létrejött egyrészről, Minta Ügyfél szig.sz.: 123456AA, H-0000 Budapest, Minta utca 1. szám alatti lakos, telefonszám: +36300000000, e-mail cím: minta@gmail.com, továbbiakban, mint Megbízó,

másrészről, a Rétköz Vagyonértékelő Kft. (1112 Budapest, Rétköz utca 51/E. fszt. 6, adószám: 12395547-2-43, cégjegyzék sz.: 01-09-713184, képviseli Mészáros Ferenc ügyvezető igazgató) a továbbiakban, mint Megbízott között együtt, mint Szerződő Felek a mai napon az alábbi feltételek szerint.

I. Szerződés tárgya, időtartama

1.  Szerződés tárgya: Megbízó, megrendeli a H-0000 Bp. Minta utca 1. szám alatti, hrsz.: 0000/0 alatt felvett, lakóingatlan érték megállapítását/értékbecslését (megfelelő rész aláhúzandó)

2. Értékbecslés célja: piaci érték meghatározás, egyéb: vagyonmegosztás

3. A megbízás teljesítési határideje: a helyszíni szemlétől és az utolsó dokumentum átadásától számított 6 munkanap.

4. Szerződés megszűnése: A szerződés megszűnik, ha a Megbízott e szerződés 1.pontjában, meghatározott feladatokat a 3.pont szerinti határidőre, 8.pontban leírtak szerint teljesítette, és a Megbízó e szerződés 5.pontjában meghatározott díjat kifizette a Megbízottnak.

II. Megbízási díj és fizetési feltételek

Megbízási díj: az értékbecslés díja: xft., plusz 27% áfa.

5. A Szerződő felek megállapodnak, hogy érték megállapítás/értékbecslés esetében a Megbízó a díjat, a helyszíni szemle után megküldött utalásos számla ellenében utalással egyenlíti ki, még az értékbecslés átvétele előtt.

III. Felek alapvető jogai és kötelezettségei

6.A Megbízott feladata: Megbízott vállalja, az 1. pontban leírt ingatlan érték megállapítás/értékbecslés elkészítését (megfelelő rész aláhúzandó). Megbízott köteles az 1. pontban leírtakat, mint az ilyen szakfeladatokra specializálódott cégtől elvárható gondossággal elkészíteni.
A magáncélú érték megállapítást a kialakult szakmai normák figyelembe vételével kell elkészíteni.
Az értékbecslés elkészítésekor a 25/1997 (VIII. 1.) PM sz. rendelet előírásait kell figyelembe venni.
Megbízó kijelenti, hogy a Fővárosi/megyei ingatlanközvetítői/ingatlanvagyon-értékelői és közvetítői névjegyzékbe COOO69/2010 sorszámon szerepel. Továbbá az Aegon Biztosító Zrt.-nél 150M.ft./káreset szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.

7. Megbízó kötelezettsége: Megbízó köteles a Megbízott rendelkezésére bocsátani az ingatlannal kapcsolatos, alábbi iratokat, és adatszolgáltatást nyújtani az alábbiak szerint:

     Tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi).
     Telkes ingatlan esetében: térképmásolat.
     Társasházi lakás esetében, Társasházi Alapító Okirat.
     Méretezett léptékhelyes alaprajz (ha nincs, a Megbízott elkészíti külön díjazásért).
     Osztatlan közösségben lévő ingatlannál, megosztási szerződés, megosztási vázrajz.
     Az elkészült értékbecslés átvétele.

Megbízó köteles lehetővé tenni előre egyeztetett időpontban az ingatlan helyszíni szemléjét, megtekinthetőségét, továbbá biztosítja az ingatlan fényképezhetőségét.

8. Az értékbecslői feladat teljesítésének formája:

az értékbecslést a Megbízott részéről Minta Értékbecslő okl. ingatlanvagyon értékelő készíti el. Egyszerűsített érték megállapítás esetén az értékelést csak PDF formátumban küldjük meg. Értékbecslés esetén a papíralapú értékbecslést a Megbízott, Megbízó részére 2 példányban, cégesen aláírva készíti el. Az elkészült értékbecslést a Megbízott a Megbízóval egyeztetve, postai úton ajánlott elsőbbségivel küldi meg, 2eft.+á költséggel, vagy velem (Mészáros Ferenc +36309141585) egyeztetve, megbeszélt időben és helyen adom át. Ingatlan érték esetleges kifogásolástól függetlenül, az átadott értékelést teljesítettnek kell tekinteni.

9. A Szerződő Feleket elállási jog és felmondás illeti meg: a Megbízó jogosult az árajánlat elfogadása után de, a helyszíni szemle megtörténte előtt a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a Megbízott az elállásig felmerült, szükséges és indokolt költségeinek megtérítésére tarthat igényt. Helyszíni szemle megtartása után a Megbízó a szerződés felmondására jogosult, de a Megbízott részére az addig elvégzett munkával arányos megbízási díjat köteles megfizetni.
Megbízottnak az árajánlat elfogadása után, a helyszíni szemle megtörténte előtt joga van a szerződéstől elállni. Helyszíni szemlét követően a szerződést felmondhatja, ha nem kap elégséges információt a szakvélemény elkészítésére, vagy a szerződésben szereplő feladat elkészítése ellehetetlenül, ebben az esetben az addig elvégzett munkával arányos megbízási díjra jogosult.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéstől való elállást, felmondást tartalmazó nyilatkozatukat a másik fél székhelyére/lakcímére, a képviseletre jogosult vezető tisztviselőnek, ill. a jelen szerződést aláírónak címzett és postai úton küldött, ajánlott, tértivevényes levélben közlik.

III. Egyéb megállapodások

10. Helyszíni szemle időpontja: telefonon, vagy e-mailen előre egyeztetett időpontban.

11. Titoktartás, adatvédelem: Megbízott. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-92196/2015.
Megbízó (mint érintett) és a Megbízott (mint adatkezelő) adatvédelmi kapcsolatáról részletes tájékoztatást a Megbízott honlapján is megtalálható „Adatkezelési Szabályzat” tartalmaz. A Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott adatkezelési szabályzatát megismerte. Tudomással bír a Megbízó arról és hozzájárul, hogy a jelen szerződéssel érintett ingatlan adatai az „Adatkezelési Szabályzatban” részletesen kifejtettek szerint értékbecslési adatbázis képzés céljából továbbításra kerüljenek a MIOSZ (Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége, 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14.), és az adatbázis képzés tekintetében MIOSZ együttműködő partnereként működő Vár-Köz Kft. (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 34. fszt. 2.) részére. A Megbízó tudomással bír arról, hogy az ingatlannak az adatbázisban tárolt adataihoz a MIOSZ együttműködő partnerei hozzáférhetnek. Megbízó hozzájárulását adja, hogy a Megbízott hírleveleket küldjön részére: Igen…, Nem….

11. Egyéb rendelkezések: jelen Megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Ltv. rendelkezései az irányadóak. Szerződő felek jogvitáikat elsősorban tárgyalások útján, békés úton igyekeznek rendezni, melynek sikertelensége esetére felek alávetik magukat, a Megbízott székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, feltéve, hogy e bíróság kizárólagos illetékességének kikötését jogszabály nem tiltja.

Szerződő Felek a jelen Megbízási szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt az alulírt helyen és napon jóváhagyólag írtak alá. A szerződés két eredeti példányban készült, melyből a Szerződő Felek mindegyike egy-egy példányt kapott.

Mielőtt megrendeli, nézze meg: értékbecslés vagyonértékelés referencia, és ügyféltérkép oldaunkat.

Budapest, 2021.

……………………………..                                                               ……………………………..

Megbízó                                                                                            Megbízott

KÉREM AZ INGATLANOM ÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁT!

Kérlek, hogy az érték megállapításhoz leegyeztetett iratokat a helyszíni szemléig e-mailen küld meg az irodának.

 • Kérlek, töltsd ki a baloldali űrlapot;
 • 2-3 órán belül visszahívlak és egyeztetünk;
 • fizetned a szemle után megküldött utalásos számla szerint kell;
 • kiszállás Budapesten ingyenes, Pest megyében csak a benzinemet kell fizetned.

   

 • A következő dokumentumokra van szükségünk:

 • Tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi), 
 • térképmásolat (csak telkes ingatlanokhoz, 30 napnál nem régebbi),
 • társas házi alapító okirat (ha használati jog is tartozik az ingatlanhoz, vagy csak így azonosítható),
 • méretezett alaprajz (műszaki alaprajz, pontos méretezéssel), ha nincs, felmérjük ingatlanod.
 • használatba vételi, fennmaradási engedély (ha a térképmásolat nem egyezik a valósággal),
 • használati megállapodás (az ingatlan részek beazonosítására),

Amennyiben valamely dokumentum hiányzik, akkor azt irodánk beszerzi (pl.: tulajdoni lap, térképmásolat).

Köszönjük a megrendelést, jól választottál én, vagy munkatársam 2 órán belül telefonon megkeressünk!

Szervusz, itt Mészáros Ferenc, a Rétköz Vagyonértékelő alapítója. Cégem a lc.hu csoport és a MIOSZ tagja.Részemről a megtiszteltetés, hogy itt vagy és segíthetek Neked!  Én egy olyan irányár specialista vagyok, aki megmondja az ingatlanod valós piaci árát, vagy álmaid otthonának valós értékét,a többi csak rajtad múlik…

A szerző: Mészáros Ferenc
A Te ingatlan szakértőd!

Tetszett? Hasznos volt? Kérlek, ne feledd el megosztani másokkal, és használd az alábbi közösségi megosztás gombokat!